Hot Novelette Novel

1
Blood pressure soared, stroke|8171
2
Kai He Li|8431
3
Dongsheng rising|7991
5
Rain on Huangpu River|1469
6
Tian Zhujie Zuo|5408
7
MIFF's cat|6267
8
Hua Liu|3303
9
Bingchener SA|2618